واسطه فروش

با انجام این مراحل میتوانید اطلاعات مربوط به پورسانت ماهیانه (که در نرم افزار تدبیر تعریف شده) را مشاهده نمایید.

با انجام این مراحل میتوانید آخرین مختصات مکانی واسطه های فروش خود را در هر لحضه و در هر مکان مشاهده نمایید.

این صفحه لیست واسطه های فروش را نمایش میدهد و کاربر میتواند در این صفحه بازار ایجاد شده را به یک واسطه فروش اختصاص دهد.

با کلیک بر روی هر واسطه فروش در لیست واسطه فروش ها وارد صفحه اختصاص بازار میشوید که در ان صفحه کاربر میتواند یک بازار فعال را به واسطه فروش اختصاص دهد.

بازار انتخاب شده حتما باید فعال باشد و دارای خریدار نیز باشد.

بعد از اختصاص بازار به یک واسطه فروش و شروع بازار و ثبت سفارش یا پیش فاکتور توسط واسطه فروش سرپرست میتواند وضعیت فعلی بازار را در این صفحه ببیند.

سرپرست در صورتی میتواند بازار اختصاص داده شده را اصلاح کند که واسطه فروش بازار را شروع نکرده باشد در غیر این صورت فقط میتواند “انتخاب نوع سفارش” را تغییر دهد.

تمام بازارهای اختصاص داده شده به واسطه فروش بعد از اتمام در این صفحه به صورت لیست نمایش داده میشوند.

برای انصراف از بازار بر روی این ایکن در هر واسطه فروش که بازار به ان اختصاص داده شده است کلیک کنید و و از منوی پایین صفحه گزینه “انصراف از بازار” را بزنید تنها در صورتی انصراف انجام میشود که بازار توسط واسطه فروش اغاز نشده باشد.

پرتکرارترین پرسش ها

امکان اینکه در برنامه اندروید بتوانید واسطه فروش اضافه کنید وجود ندارد زیرا واسطه فروش نیاز به تعیین نقش واسطه برای یک کاربر را دارد برای همین تنها از طریق برنامه ویندوز تدبیر قابل اضافه شدن است و اندروید لیست واسطه ها را نمایش میدهد.

خیر. در قسمت بازار در صفحه اختصاص بازار تنها میتوان بازارهایی را انتخاب کرد که فعال هستند.

خیر. بازار انتخاب شده حتما باید دارای خریدار باشد.

خیر. این امکان در حال حاضر در برنامه اندروید وجود ندارد.