اصلاح بازار اختصاص داده شده

برای ورود به این صفحه بر روی ایکن مشخص شده در تصویر زیر کلیک کنید تا یک منو در پایین صفحه باز شود و از انجا گزینه “اصلاح بازار اختصاص داده شده” را انتخاب کنید تا صفحه “اختصاص بازار” دوباره باز شود و اگر چنانچه واسطه فروش بازار را اغاز نکرده باشد تغییر بازار و … امکانپذیر است در غیر این صورت سرپرست تنها میتواند “انتخاب نوع سفارش” و چند مورد دیگر را تغییر دهد.