محاسبه پورسانت واسطه فروش پس از کسر تخفیف

اپشن مدیر سیستمی

مسیر :

منوی خرید و فروش -> عملیات خرید و فروش ->  پیش فاکتور فروش -> کلیک راست -> تنظیمات -> تنظیمات سیستم پورسانت

عملکرد و توضیحات :

در حال حاضر اپلیکشن محاسبه پورسانت را فقط بر مبنای کالا و فقط بر اساس درصدی که به گروه کالا داده شده باشد محاسبه میکند. برای فعال شدن این قابلیت می بایست از مسیر بالا که تصویر فرم آن در پایین نمایش داده شده است گزینه هایی که دور آن ها خط کشیده شده اند مطابق شکل فعال باشند. پس از این در راست کلیک فرم کالا در گزینه “تعیین پورسانت در یک گروه” را انخاب کرده و درصد پورسانت را  برای آن گروه کالا مشخص میکنیم. حال در اپلیکیشن برای عواملین فروش این قابلیت در فرم ایجاد/اصلاح پیش فاکتور فعال می شود و کاربر میتواند درصد پورسانت و درصد محابه شده از فروش کالا را مشاهده کند.