تنظیمات Application Pool مربوط به سرویس

به طور پیش‌فرض در صورتی که پس از مدت زمان مشخصی به سایت یا سرویسی مراجعه نشود IIS موقتا آن برنامه را از حالت اجرایی خارج می‌کند و این ممکن است باعث شود برنامه وب هشدارها را ارسال نکند. برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادی لازم است IIS را طوری پیکربندی کنیم که این فرایند پیش‌فرض را برای برنامه وب سرویس اندروید تدبیر انجام ندهد.

برای این کار ابتدا Application Pool مربوط به سرویس را پیدا کنید.

سپس با کلیک بر روی Advanced Settings این تنظیمات را روی آن انجام دهید: