تاریخچه انتشار

در این اپلیکیشن ها این قابلیت فراهم شده است که کاربر بتواند به صورت کاربر مهمان (دمو) وارد برنامه شود و به عنوان کاربر مهمان از قابلیت های برنامه استفاده کند. وقتی کاربر به عنوان مهمان وارد برنامه میشود نیاز به نام کاربری و رمز عبور ندارد.

در قسمت زیر میتوانید لیست نسخه های منتشر شده از اپلیکیشن های اندروید را مشاهده نمایید که با تاریخ انتشار و کارهای انجام شده در هر نسخه بصورت کامل توضیح داده شده اند.

نسخه های سرپرست عوامل فروش

سرپرست عوامل فروش
نسخه: 2.1.0
رفع ایرادات
 • رفع ایرادات جزئی

سایر تغییرات
 • بهبود عملکرد کلی برنامه
تاریخ انتشار: 1401/09/14
نسخه: 1.0.3
امکانات جدید
 • نمایش نوتیفیکیشن در شروع و پایان بازار
 • امکان انتخاب خریداران نسبت به مختصات مکانی از روی نقشه
 • لیست تغییرات برنامه ها
 • امکان عدم نمایش خریداران سایر بازارها
 • نمایش مختصات ثبت شده برای بازار سپری شده
 • نمایش آخرین مختصات مکانی ثبت شده برای بازار در حال اجرا
 • گزینه کنترل مختصات مکانی ثبت سفارش در محدوده مکانی خریدار در اختصاص بازار

رفع ایرادات
 • رفع خطای مربوط به فیلتر کردن بازارها و واسطه ها
 • رفع خطای نمایش چاپ پیش فاکتور و سفارش های ثبت شده در اطلاعات بازدید بازار
 • رفع خطای جستجوی آدرسها در نقشه
 • خطا در چاپ پیش فاکتور یا سفارش خریداری که وضعیت بدون تغییر دارد
 • رفع خطای مربوط به اختصاص مختصات آدرس برای خریداران

سایر تغییرات
 • تغییرات مربوط به تجمیع دسترسی های برنامه
 • تغییرات مربوط به زبان دستگاه
 • بهبود عملکرد کلی برنامه
تاریخ انتشار: 1401/04/01
نسخه: 1.0.0
امکانات جدید
 • تعریف بازار جدید
 • حذف و اصلاح بازار ایجاد شده
 • اختصاص بازار به واسطه فروش
 • حذف و اصلاح بازار اختصاص داده شده
 • ایجاد ادرس های مختلف برای خریدار
 • انتخاب ادرس پیش فرض برای خریدار
 • نمایش بازارهای سپری شده
 • کنترل مسیر بازار طی شده واسطه فروش توسط سرپرست فروش
 • اطلاعات بازار

رفع ایرادات
 • رفع خطاهای جزئی

سایر تغییرات
 • بهبود عملکرد کلی برنامه
تاریخ انتشار: 1400/11/15

نسخه های عوامل فروش

عوامل فروش
نسخه: 2.1.1
امکانات جدید
 • امکان ارسال پیش فاکتور و سفارش فروش به کارتابل تدبیر
 • آپشن کنترل نمایش موجودی در فرم ایجاد/اصلاح پیش فاکتور

رفع ایرادات
 • همگام سازی گروه خریداران پس از آخرین تغییرات
 • کنترل لوکیشن هنگام ارسال پیش فاکتور و سفارش فروش در حالت ارسال بدون تور

سایر تغییرات
 • بهبود عملکرد کلی برنامه
تاریخ انتشار: 1401/09/14
نسخه: 1.0.3
امکانات جدید
 • نمایش نوتیفیکیشن در فرمهای ایجاد خریدار و بازار
 • کنترل مختصات مکانی ثبت سفارش در محدوده مکانی خریدار
 • لیست تغییرات برنامه ها
 • تغییرات در فرم وضعیت تنظیمات نرم افزار
 • افزودن قابلیت ارتقا نسخه اپلیکیشن بدون نیاز به حذف فعلی
 • امکان ایجاد سفارش فروش در بازار بعد از ثبت سفارش برای همان خریدار
 • اضافه شدن شرح کالا به اطلاعات نمایشی کاتالوگ

رفع ایرادات
 • رفع خطای کنترل مختصات مکانی ثبت سفارش در محدوده مکانی خریدار
 • اصلاح دیالوگ نمایش لیست خریداران / لیست انبار ها / ....
 • رفع مشکل نمایش عکس ها در کاتالوگ
 • رفع خطاهای ظاهری برای دستگاههای مختلف
 • نمایش عکسهای کالاها در کاتالوگ در حالت آفلاین

سایر تغییرات
 • تغییرات مربوط به تجمیع دسترسی های برنامه
 • تغییرات مربوط به زبان دستگاه
 • بهبود عملکرد کلی برنامه
تاریخ انتشار: 1401/04/01
نسخه: 1.0.2
امکانات جدید
 • نمایش بازار اختصاص داده شده
 • ثبت سفارش فروش داخل بازار
 • ثبت پیش فاکتور فروش داخل بازار
 • ثبت سفارش فروش خارج از بازار
 • ثبت پیش فاکتور خارج از بازار
 • محاسبه پورسانت
 • نمایش لیست کالا
 • نمایش لیست خریداران
 • همگام سازی
 • نمایش تنظیمات و دسترسی های استفاده شده
 • افزودن خریدار جدید

رفع ایرادات
 • رفع خطاهای جزئی

سایر تغییرات
 • بهبود عملکرد کلی برنامه
تاریخ انتشار: 1400/11/15

نسخه های ثبت سفارش اندروید

ثبت سفارش فروش
نسخه: 5.1.3
رفع ایرادات
 • رفع خطای کنترل آپشنهای تنظیمات برنامه
 • رفع ایرادات جزئی

سایر تغییرات
 • بهبود عملکرد سایر بخش ها
تاریخ انتشار: 1400/12/15
نسخه: 5.1.2
رفع ایرادات
 • رفع خطای کنترل اجباری بودن کنترل موقعیت مکانی در هنگام ثبت سفارش یا پیش فاکتور
 • رفع ایرادات جزئی

سایر تغییرات
 • بهبود عملکرد سایر بخش ها
تاریخ انتشار: 1400/11/15
نسخه: 5.0.0
امکانات جدید
 • افزودن فرم سبد خرید
 • اصلاح ارسال خریدار جدید از اندروید
 • افزودن قابلیت محاسبه پورسانت در فرم پیش فاکتور

رفع ایرادات
 • رفع ایرادات جزئی

سایر تغییرات
 • بهبود عملکرد سایر بخش ها
تاریخ انتشار: 1400/09/07