کنترل کالای تکراری در فرم های عملیاتی

اپشن مدیر سیستمی

مسیر :

مدیریت تنظیمات برنامه -> خرید و فروش / انبار -> معرفی کالا

عملکرد و توضیحات :

اگر این اپشن فعال باشد در زمان ایجاد/اصلاح سطر سفارش فروش و یا ایجاد/اصلاح سطر پیش فاکتور بررسی میکند که ایا این کالا قبلا انتخاب شده است یا خیر و در صورت انتخاب مجدد کالا، پیغام خطا مطابق تصویر زیر به کاربر نمایش میدهد.

پیغام خطا