ویندوزهای سرور

عنوان Server Manager را اجرا کنید (روی ویندوزهای سرور معمولا این پنجره با لاگین به ویندوز باز می‌شود).

در پنجره Server Manager روی عنوان Add roles and features کلیک کنید.

مراحل نصب  IIS را  با علامت زدن گزینه‌های مورد نیاز مطابق شکل بعد طی نمایید.

پس از طی مراحل یاد شده IIS نصب شده و می‌توانید با باز کردن منوی Start و تایپ عبارت IIS ‌آن را یافته و اجرا کنید.