اجباری کردن ذخیره موقعیت مکانی در زمان ثبت سفارش

اپشن مدیر سیستمی

مسیر :

مدیریت تنظیمات برنامه -> منوی اندروید -> منوی تنظیمات عمومی

عملکرد و توضیحات :

اگر این اپشن فعال باشد، اپلیکیشن در باز کردن فرم پیش فاکتور و سفارش فروش اجازه ذخیره موقعیت مکانی را از کاربر دریافت میکند و کاربر باید این دسترسی را به اپلیکیشن بدهد در غیر این صورت اجازه بازکردن فرم سفارش فروش یا پیش فاکتور را ندارد. و چنانچه این دسترسی توسط کاربر داده شود در زمان ارسال پیش فاکتور یا سفارش فروش به سمت سرور، موقعیت مکانی کاربر را ذخیره کرده و به سمت سرور ارسال میکند.(مدیر سیستم میتواند در راست کلیک فرم پیش فاکتور بر روی گزینه سایر اطلاعات پیش فاکتور اندروید کلیک کرده و مختصات ارسالی را ببیند.)

مختصات مکانی ارسال شده از اندروید