امکان تغییر قیمت واحد

اپشن کاربری

مسیر :

فرم اصلاح پیش فاکتور-> کلیک راست -> تنظیمات

عملکرد و توضیحات :

در صورتی که دسترسی اپشن ” تغییر قیمت های فروش ” از فرم پیش فاکتور تدبیر گرفته شود، در فرم ایجاد/اصلاح سطر در پیش فاکتور اندروید ایکن قفل نمایش داده میشود و کاربر دسترسی به تغییر قیمت ندارد. در صورتی که دسترسی ” تغییر قیمت های فروش ” به فرم پیش فاکتور تدبیر داده شده باشد برای تغییر قیمت واحد در فرم پیش فاکتور اندروید به فعال بودن اپشن “امکان تغییر قیمت واحد” نگاه میکند.