به‌روزرسانی وب سرویس

به‌روزرسانی برنامه شامل کپی فایلهای جدید وب سرویس اندروید است. در به‌روزرسانی حتما از فولدرهای قبلی برنامه کپی بگیرید و فایلهای config.json در سایت AndroidWebService و در appsettings.json در سایت AndroidWebService را رونویسی نکنید.