فعال شدن مشتری ایجاد شده از سیستم اندروید به صورت خودکار

اپشن مدیر سیستمی

مسیر :

مدیریت تنظیمات برنامه -> خرید و فروش / انبار -> خریداران و فروشندگان

اپشن های مرتبط :

ایجاد سرفصل حسابداری بصورت خودکار

ایجاد تفصیلی شناور به صورت خودکار

عملکرد و توضیحات :

اگر این اپشن فعال باشد ارسال خریدار از سیستم اندروید در فرم “افزودن خریدار” به صورت تک مرحله ای انجام میشود یعنی خریدار به صورت فعال به سمت سرور ارسال میشود و حتما باید برای ارسال خریدار در این حالت یکی از اپشن های مرتبط که در بالا نام برده شده است فعال باشند.