واحد فرعی در ستون ملاحظات

اپشن کاربری

مسیر :

منوی خرید و فروش -> عملیات خرید و فروش -> اخرین پیش فاکتور فروش -> کلیک راست -> تنظیمات -> واحد فرعی در ستون ملاحظات

عملکرد و توضیحات :

با ساخت شرکت این اپشن مقداری به خود اختصاص نمی دهد و میبایست برای فعال و یا غیر فعال شدن ان مجددا شرکت را انتخاب کنید و در صورت فعال بودن این اپشن، در فرم ایجاد/اصلاح پیش فاکتور یا ایجاد/اصلاح پیش فاکتور اگر فیلد مقدار از طریق واحد فرعی درج شود، مقدار کالای وارد شده را در شرح سطر پیش فاکتور اندروید و در ستون ملاحظات سطر پیش فاکتور تدبیر نمایش میدهد.

نمایش واحد فرعی در ستون ملاحظات