انصراف از بازار

برای انصراف از بازار بر روی ایکن مشخص شده در تصویر زیر کلیک کنید و و از منوی پایین صفحه گزینه “انصراف از بازار” را بزنید.