نمایش فیلدهای جدید در فرم عملیاتی کالا

اپشن مدیر سیستمی

مسیر :

مدیریت تنظیمات برنامه -> خرید و فروش / انبار -> معرفی کالا

عملکرد و توضیحات :

با فعال کردن این اپشن برای کالاهایی که واحد فرعی دارند، گزینه ای جهت ورود مقدار بر اساس واحد فرعی در فرم های ایجاد/اصلاح سطر در هر دو فرم عملیاتی سفارش فروش و پیش فاکتور در مقابل ایتم مقدار ظاهر میشود و کاربر میتواند بر اساس واحد فرعی ورود دیتا کند.

کالا با واحد فرعی در فرم پیش فاکتور
کالا بدون واحد فرعی در فرم پیش فاکتور