مراحل همگام سازی برنامه

بعد از انجام پروسه لاگین برنامه وارد صفحه اصلی میشود و نیاز به همگام سازی دارد.

در صفحه اصلی همانطور که در تصویر زیر مشخص شده است در قسمت بالا سمت چپ ایکن همگام سازی مشخص شده است که با ضربه زدن بر روی این ایکن کاربر وارد صفحه همگام سازی میشود.

بعد از ورود به صفحه همگام سازی همانطور که در تصویر زیر مشخص است با فشردن دکمه همگام سازی میتوانید برنامه را همگام سازی کنید.

در عملیات همگام سازی اطلاعات هر قسمت به صورت جدا از سرور دریافت میشود و بعد از تکمیل هر مرحله ایکن نارنجی رنگ تبدیل به رنگ سبز میشود.(مطابق تصویر زیر)