تنظیمات

برای دیدن تنظیمات در داخل سیستم اندروید کاربر باید مطابق عکس زیر ایکن بالای صفحه در منوی اصلی برنامه را باز کند و بعد از باز شدن صفحه بر روی گزینه وضعیت تنظیمات نرم افزار تدبیر کلیک کند که با انجام این کار یک صفحه باز شده و تنظیمات را نمایش میدهد.