دسترسی ها

برای دیدن دسترسی ها در داخل سیستم اندروید کاربر باید مطابق عکس زیر ایکن بالای صفحه در منوی اصلی برنامه را باز کند و بعد از باز شدن صفحه بر روی گزینه “وضعیت دسترسی های نرم افزار تدبیر” کلیک کند که با انجام این کار یک صفحه باز شده و دسترسی ها را نمایش میدهد.