تنظیمات و دسترسی

برای استفاده از بعضی از قابلیت ها در سیستم اندروید نیاز است که اپشن ان برای شما فعال شده باشد و در قسمت تنظیمات میتوانید فعال و یا غیر فعال بودن انها را ببینید.

برای ثبت پیش فاکتور یا سفارش فروش و یا موارد دیگر در اندروید نیاز است که دسترسی به انها را داشته باشید که در قسمت دسترسی های میتوانید فعال و یا غیر فعال بودن انها را ببینید.

پرتکرارترین پرسش ها

خیر. سیستم اندروید تنها توانایی نمایش تنظیمات و دسترسی ها را به کاربر دارد و تنظیمات و دسترسی ها را باید از داخل خود نرم افزار تدبیر تغییر داد.

برای بروزرسانی تنظیمات و دسترسی ها باید برنامه را همگام سازی کرد و با همگام سازی اگر تنظیمات و یا دسترسی تغییر کرده بود دریافت میشود.

بعضی از تنظیمات در نرم افزار تدبیر هستند که تنها توسط مدیر سیستم فعال و یا غیر فعال میشوند و کاربر نمیتواند در تغییر انها دخالتی داشته باشد.

بعضی از تنظیمات در نرم افزار تدبیر وجود دارد که خود کاربر هم میتواند هم انها را تغییر دهد.