سفارش فروش های ارسال شده

سفارش فروش هایی که به سمت سرور ارسال میشوند بعد از ارسال در این صفحه نمایش داده میشوند و همانطور که در تصویر زیر مشخص است میتوان لیست را بر اساس موارد مد نظر فیلتر و یا مرتب سازی کرد.