اصلاح سفارش فروش های تایید شده

اصلاح سفارش فروش ها فقط برای سفارش فروش هایی میباشد که تایید شده اند و هنوز ارسال نشده اند.

برای اصلاح یک سفارش فروش به صفحه سفارش فروش های تایید شده بروید و باید حداقل یک سفارش فروش در لیست وجود داشته باشد که بر روی هر ایتم سفارش فروش 3 گزینه وجود دارد :

  • حذف : با فشردن این گزینه سفارش فروش تایید شده حذف میشود و دیگر قابل بازیابی نیست.
  • اصلاح : با فشردن این گزینه وارد صفحه سفارش فروش میشوید و در انجا میتوانید سفارش فروش را اصلاح نمایید.
  • ارسال : با فشردن این گزینه سفارش فروش تایید شده شما ارسال میشود و در لیست سفارش فروش های ارسال شده قرار میگیرد.

شما میتوانید در اصلاح سفارش فروش کل اطلاعات اولیه را تغییر دهید و حتی از تعداد سطرهای ایجاد شده کم کنید یا به ان اضافه کنید و یا حتی خریدار را تغییر دهید.