نمایش اختلاف سطرها

بعد از ورود به صفحه “سفارش فروش های ارسال شده” با کلیک بر روی هر ایتم و یا سفارش فروش موجود در لیست یک صفه باز میشود که اطلاعات سفارش فروش ارسال شده همراه با سطرهای موجود نمایش میدهد. همانطور که در تصویر زیر مشخص شده است بر روی ایکن مشخص شده کلیک کنید تا یک منو در پایین صفحه باز شود که اگر گزینه نمایش اختلاف سطرها را بزنید میتوانید بررسی کنید که سطرهای این سفارش فروش تغییر داشته اند یا خیر.

نکته : در این صفحه تنها تغییرات نام کالا و مقدار کالا نمایش داده میشوند.

ارسال شده ها :

مقادیر ارسال شده از اندروید هستند.

ثبت شده ها :

مقادیر ذخیره شده هستند که اگر با تغییر ذخیره شده باشند نمایش داده خواهند شد.