سفارش فروش

با انجام این مراحل میتوانید دسترسی های مورد نظر را به کاربران کارتابل بدهید.

از منوی اصلی بر روی ایکن سفارش فروش کلیک کرده و وارد صفحه سفارش فروش شوید و سپس خریدار مورد نظر را انتخاب کنید و وارد صفحه لیست کالا شوید و بر روی کالای مورد نظر کلیک کنید تا صفحه باز شود بعد از باز شدن صفحه تعداد کالا را وارد کنید و گزینه تایید را بزنید و با استفاده از ایکن برگشت به صفحه سفارش فروش باز گردید تا سطر سفارش فروش ثبت شده را ببینید و با کلیک کردن بر روی گزینه تایید و ارسال سفارش خود را ارسال کنید.

سفارش فروش هایی که تایید شده باشند و هنوز ارسال نشده باشند در این صفحه لیست میشوند.

سفارش فروش هایی که از سیستم اندروید ارسال میشوند بعد از ارسال در این صفحه لیست میشوند.

برای اینکه متوجه شوید سفارش فروش ارسال شده از اندروید در نرم افزار تدبیر تغییر کرده است یا خیر میتوانید به این صفحه مراجعه کنید.

در صفحه سفارش فروش های تایید شده بر روی هر سفارش یک گزینه به نام اصلاح وجود دارد که از طریق ان میتوان به صفحه سفارش فروش بازگشت و سفارش را اصلاح نمود.

کاربر میتواند برای هر سفارش فروش واسطه فروش انتخاب کند که در سفارش فروش فقط میتوان اعلام نمود که این سفارش از طریق واسطه فروش انجام شده است و برای انتخاب واسطه فروش وارد صفحه سفارش فروش شده و گزینه واسطه فروش را بزنید.

پرتکرارترین پرسش ها

بله. در سفارش فروش مقدار موجودی کالا چک نمیشود و میتوان سفارش فروش را ثبت کرد.

خیر. در سفارش فروش کل کالاهای موجود در قفسه ها و انبارها نمایش داده میشوند و نمیتوان لیست کالا را بر اساس انبار یا قفسه خاصی نمایش داد .

لیست کالاها در فرم سفارش فروش تمامیه کالاها به جز کالایی که کالای ممنوعه از نوع سفارش فروش باشد را نمایش میدهد و قفسه و انبار در این لیست تاثیری ندارد.

نکته : اگر کالایی جزو کالای ممنوعه از نوع پیش فاکتور باشد در لیست کالاهای فرم سفارش فروش نمایش داده میشود.

بعد از ارسال تایید و ارسال سفارش فروش کل سفارش فروش های ارسال شده از اندروید توسط خود کاربر در صفحه سفارش فروش های ارسال شده نمایش داده میشوند.

تنها سفارش فروش هایی قابلیت حذف دارند که ارسال نشده باشند و تنها تایید شده باشند.

سفارش فروشی که توسط کاربر تایید و ارسال میشود قابلیت حذف ندارد.

خریدارانی که در سفارش فروش حساب نداشته باشند را نمیتوان از لیست خریداران انتخاب کرد.

اگر خریدار دارای تفصیلی شناور باشد و ان تفصیلی شناور به یک حساب در برنامه تدبیر متصل باشد چون بردار حساب تمکیل است میتوان با ان خریدار سفارش فروش ثبت کرد.