اصلاح پیش فاکتور های تایید شده

اصلاح پیش فاکتورها فقط برای پیش فاکتورهایی میباشد که تایید شده اند و هنوز ارسال نشده اند.

برای اصلاح یک پیش فاکتور به صفحه پیش فاکتورهای تایید شده بروید و باید حداقل یک پیش فاکتور در لیست وجود داشته باشد که بر روی هر ایتم پیش فاکتور 3 گزینه وجود دارد :

  • حذف : با فشردن این گزینه پیش فاکتور تایید شده حذف میشود و دیگر قابل بازیابی نیست.
  • اصلاح : با فشردن این گزینه وارد صفحه پیش فاکتور میشوید و در انجا میتوانید پیش فاکتور را اصلاح نمایید.
  • ارسال : با فشردن این گزینه پیش فاکتور تایید شده شما ارسال میشود و در لیست پیش فاکتورهای ارسال شده قرار میگیرد.

شما میتوانید در اصلاح پیش فاکتور کل اطلاعات اولیه را تغییر دهید و حتی از تعداد سطرهای ایجاد شده کم کنید یا به ان اضافه کنید و یا حتی خریدار را تغییر دهید.