نمایش اختلاف سطرها

بعد از ورود به صفحه “پیش فاکتورهای ارسال شده” با کلیک بر روی هر ایتم و یا پیش فاکتور موجود در لیست یک صفحه باز میشود که اطلاعات پیش فاکتور ارسال شده همراه با سطرهای موجود نمایش میدهد. همانطور که در تصویر زیر مشخص شده است بر روی ایکن مشخص شده کلیک کنید تا یک منو در پایین صفحه باز شود که اگر گزینه نمایش اختلاف سطرها را بزنید میتوانید بررسی کنید که سطرهای این پیش فاکتور تغییر داشته اند یا خیر.

نکته : در این صفحه تنها تغییرات نام کالا و مقدار کالا و قیمت نمایش داده میشوند.

ارسال شده ها :

مقادیر ارسال شده از اندروید هستند.

ثبت شده ها :

مقادیر ذخیره شده هستند که اگر با تغییر ذخیره شده باشند نمایش داده خواهند شد.