لیست اقلام کالا

این صفحه برای نمایش همه لیست کالاها میباشد.در این صفحه لیست کالاها با انبار و قفسه پیش فرض نمایش داده میشوند و قابلیت تغییر نیز دارند و همچنین کاربر میتواند کالای مد نظر خود را نیز جستجو کند.

برای باز کردن صفحه اطلاعات کالا بر روی ایکن علامت گذاری شده در تصویر زیر کلیک کنید.

نکته : در این لیست ، کالایی که جزو کالای ممنوعه هم از نوع سفارش فروش و هم از نوع پیش فاکتور باشد نمایش داده نمیشود. یعنی اگر کالایی جزو کالای ممنوعه است یا باید از نوع سفارش فروش باشد یا از نوع پیش فاکتور تا نمایش داده شود.

برای تغییر قفسه و انبار بر روی ایکن علامت گذاری شده در تصویر زیر کلیک کنید.

برای استفاده از قابلیت بارکدخوان و مرتب سازی بر روی ایکن زیر کلیک کنید.