لیست خریداران

در این صفحه کاربر میتواند لیست همه خریداران را مشاهده کند. و این صفحه قابلیت جستجوی خریدار را نیز دارد.

همانطور که در تصویر زیر مشخص است با کلیک کردن بر روی ایکن علامت زده شده کاربر میتواند صفحه اطلاعات خریدار را باز کند.

اطلاعات خریدار :

در این صفحه همانطور که مشاهده میکنید نام خریدار – تلفن و ادرس و اطلاعات دیگر به کاربر نمایش داده میشود.

  • وضعیت چک های قبلی : اگر خریدار در این دوره مالی چک داشته باشد صفحه وضعیت چک های قبلی نمایش داده میشود.
  • جزییات صورتحساب خریدار : برای دیدن صفحه جزییات صورتحساب خریدار بردار حساب خریدار باید تکمیل باشد و اگر تمکیل نباشد کاربر با یک پیغام خطا مطابق تصویر زیر مواجه خواهد شد.
  • اطلاعات حساب : این قسمت اطلاعات حساب خریدار را به کاربر نمایش میدهد و بردار حساب خریدار را تکمیل میکند. اگر خریدار دارای حساب باشد در بردار حساب نمایش داده میشود در غیر این صورت صفحه بردار حساب باز میشود و کاربر میتواند برای خریدار حساب انتخاب کند.
  • دریافت اطلاعات صورتحساب : با کلیک بر روی این دکمه کاربر میتواند مانده حساب و .. را ببیند.