جزییات صورت حساب خریدار

در این صفحه لیست صورت حساب های خریدار نمایش داده میشود و برای اینکه کاربر بتواند این صفحه را باز کند و ببیند باید بردار حساب خریدار انتخاب شده کامل باشد در غیر این صورت این صفحه باز نمیشود و یک پیغام با متن “بردار حساب خالی است” به کاربر نمایش داده میشود.

این صفحه دارای قابلیت فیلتر کردن لیست بر اساس تاریخ نیز میباشد که باید مطابق تصویر زیر ایکن انتخاب شده را بزنید تا منو در پایین صفحه باز شود.