وضعیت چک های قبلی

در این صفحه وضعیت چک های قبلی خریدار در دوره مالی جاری نمایش داده میشود.

به عنوان مثال : در تصویر بالا خریدار1 دارای یک چک در طول دوره مالی جاری میباشد که این چک از نوع وصول نشده است.

حالتهای مختلف وضعیت چک ها با هر رنگ جداگانه مشخص شده است که با درصد نمایش داده میشود.

همچنین قابلیت فیلتر و جستجو بر اساس تاریخ در این صفحه قرار داده شده است.