خریداران

کل خریداران در سیستم اندروید در این صفحه لیست میشود.

در منوی خریداران بر روی گزینه افزودن خریدار بزنید و وارد صفحه شوید و بعد از وارد کردن مقادیر خواسته شده بر روی گزینه تایید و ارسال بزنید.

برای اطلاع از وضعیت خریداران ارسال شده از سیستم اندروید میتوانید این صفحه را باز کنید و وضعیت های خریداران را مشاهده نمایید.

در این صفحه لیست صورت حساب های خریدار نمایش داده میشود و برای اینکه کاربر بتواند این صفحه را باز کند و ببیند باید بردار حساب خریدار انتخاب شده کامل باشد در غیر این صورت این صفحه باز نمیشود و یک پیغام با متن “بردار حساب خالی است” به کاربر نمایش داده میشود.

در این صفحه وضعیت چک های قبلی خریدار در دوره مالی جاری نمایش داده میشود.

پرتکرارترین پرسش ها

برای بروزرسانی لیست خریداران در برنامه باید برنامه یکبار همگام سازی شود و با هر بار همگام سازی فقط لیست خریداران جدید از سرور دریافت میشود.

برای دیدن بردار حساب یک خریدار در اندروید وارد صفحه اطلاعات خریدار شوید و مطابق عکس بر روی ایکن مداد زرد رنگ رو به روی گزینه اطلاعات حساب کلیک کنید و اگر خریدار دارای بردار حساب باشد نمایش داده خواهد شد.

بله. امکان ثبت و ارسال خریدار جدید از اندروید و جود دارد و کاربر میتواند خریدار جدید ارسال کند که اگر خریدار به صورت دو مرحله ای(غیر مستقیم) ارسال شود نیاز به فعال سازی در برنامه تدبیر را دارد و کاربر باید بعد از فعال سازی برنامه را همگام سازی کند تا بتواند خریدار ارسال شده در لیست خریداران ببیند ولی اگر خریدار به صورت تک مرحله ای(مستقیم) ارسال شود یعنی خریدار به صورت فعال شده ارسال شده است و بعد از ارسال نیاز به همگام سازی نیست و کاربر میتواند خریداری که ارسال کرده است را در لیست خریداران ببیند.

به طور کلی برای کار کردن با یک خریدار باید بردار حساب خریدار کامل باشد و برای اینکه بردار حساب خریدار کامل باشد نیاز است که خریدار دارای حساب باشد.

اگر خریداری حساب داشته باشد پس نشانه این است که این خریدار دارای بردار حساب نیز هست اما اگر خریدار دارای تفصیلی شناور باشد نمیتواند استناد کرد که خریدار دارای بردارحساب هم باشد.

در هنگام ثبت پیش فاکتور- ثبت سفارش فروش- دریافت اطلاعات صورتحساب خریدار و… اگر خریداری که انتخاب میشود دارای تفصیلی شناور باشد و حساب نداشته باشد صفحه بردار حساب باز میشود و لیست حساب هایی که به ان تفصیلی شناور متصل است را نمایش میدهد تا کاربر یکی را انتخاب کند و به این صورت بردار حساب خریدار تکمیل میشود.

خیر. امکان حذف و اصلاح خریدار توسط کاربر از سیستم اندروید وجود ندارد.