پورسانت ماهیانه

بعد از ورود به برنامه “واسطه فروش” را انتخاب کنید تا وارد صفحه مربوط به واسطه ها شوید.

بعد از وارد شدن به صفحه واسطه فروش ، واسطه ها  نمایش داده میشوند که اگر‌ از پیش، بازار به واسطه فروشی اختصاص داده شده باشد; در این صفحه به صورت لیست نمایش داده میشود و درغیراینصورت باید اول ساخته شود. سپس مانند تصویر زیر گزینه مشخص شده را انتخاب نمایید.

مانند تصویر زیر گزینه “پورسانت ماهیانه” را انتخاب کنید تا وارد صفحه مربوط به آن شوید.

بعد از وارد شدن به صفحه پورسانت ماهیانه، فاکتور های پورسانت ماهیانه نمایش داده میشوند که اگر از پیش، فاکتوری برای پورسانت ماهیانه ( در صورتی که پورسانت ماهیانه برای واسطه فروش در نرم افزار تدبیر تعریف شده باشد) وجود داشته باشد در این صفحه به صورت لیست نمایش داده میشود و درغیراینصورت صفحه خالی باقی خواهد ماند.

در تصویر زیر هربخش به صورت جداگانه توضیح داده شده است:

  1. جهت مرتب کردن لیست بر اساس واسطه های فروش ، تاریخ و… بروی این گزینه کلیک کنید.
  2. در این قسمت شماره فاکتور نمایش داده میشود.
  3. در این قسمت نام خریدار نمایش داده میشود.
  4. در این قسمت تاریخ ایجاد فاکتور نمایش داده میشود
  5. در این قسمت اطلاعت مربوط به فاکتور نمایش داده میشود.

برای نمایش اطلاعات کامل تر میتوانید مانند تصویر زیر روی فاکتور مورد نظر کلیک کنید.

همان طور که مشاهده میکنید اطلاعات کامل مربوط به پورسانت ماهیانه قابل مشاهده است.