ایجاد بازار

در این صفحه میتوانید بازار جدید ایجاد کنید. در قسمت “بازار” نام بازار را وارد کنید و در قسمت “از” مبدا مسیر را مشخص کنید و در قسمت “به” مقصد مسیر را تعیین کنید و گزینه تایید را بزنید.

بازار میتواند در زمان ایجاد فعال و یا غیر فعال باشد.

همانطور که در تصویر زیر مشخص است با کلیک بر روی ایکن مشخص شده در کادر قرمز رنگ میتوانید وارد صفحه بازار شوید.

بعد از ورود به صفحه ایجاد بازار باید نام بازار و مبدا و مقصد مسیر را همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید در قسمت مشخص شده وارد نمایید.

وارد کردن مبدا و مقصد مسیر حتما باید از طریق لوکیشن باشد. و با کلیک کردن بر روی ایکن علامت سوال میتوانید لوکیشن را باز کنید.