جست و جوی خریداران مجاور

بعد از ورود به برنامه “بازار” را انتخاب کنید تا وارد صفحه مربوط به آن شوید.

بعد از وارد شدن به صفحه بازار ، بازارها  نمایش داده میشوند که اگر‌ از پیش، بازاری تعریف شده باشد; در این صفحه به صورت لیست نمایش داده میشود و درغیراینصورت صفحه خالی باقی خواهد ماند. سپس مانند تصویر زیر بازار مورد نظر خود را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب بازار مورد نظر،خریداران به صورتی لیستی نمایش داده میشوند. سپس مانند تصویر زیر گزینه مشخص شده را انتخاب کنید.

سپس مانند تصویر زیر گزینه “جست و جوی خریداران مجاور” را انتخاب نمایید.

همان طور در تصویر زیر مشاهده میکنید که نقشه ای برای خریداران مجاور در فاصله های متفاوت نمایش داده میشود.

در تصویر زیر هربخش به صورت جداگانه توضیح داده شده است:

  1. در این قسمت میتوانید محدوده نمایش خریداران را نسب به موقعیت مکانی انتخاب شده در نقشه تنظیم کنید.
  2. با انتخاب این گزینه موقعیت مکانی فعلی شما در نقشه نمایش داده میشود.
  3. لیستی از خریداران مجاور شما در این قسمت به نمایش داده میشود که با کلیک بر روی آن میتوانید آن را انتخاب کرده و موقعیت مکانی خریدار را مشاهده نمایید.همچنین با اسکرول افقی این قسمت میتوانید خریداران دیگر را انتخاب کنید.
  4. پس از انتخاب خریدار، با انتخاب این گزینه میتوانید آن را به بازار مورد نظر اضافه کنید.

برای مشاهده موقعیت خریدار نیز میتوانید مانند تصویر زیر بر روی آیکن خریدار کلیک نمایید، سپس آیکن خریدار و موقعیت مکانی آن مانند تصویر زیر به رنگ آبی نمایش داده میشوند.