اولویت بندی مسیر

بعد از ورود به برنامه “بازار” را انتخاب کنید تا وارد صفحه مربوط به آن شوید.

بعد از وارد شدن به صفحه بازار ، بازارها  نمایش داده میشوند که اگر‌ از پیش، بازاری تعریف شده باشد; در این صفحه به صورت لیست نمایش داده میشود و درغیراینصورت صفحه خالی باقی خواهد ماند. سپس مانند تصویر زیر بازار مورد نظر خود را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب بازار مورد نظر،خریداران به صورتی لیستی نمایش داده میشوند. سپس مانند تصویر زیر گزینه مشخص شده را انتخاب کنید.

سپس مانند تصویر زیر گزینه “اولویت بندی مسیر” را انتخاب نمایید.

سپس به صفحه مرتب سازی بازار وارد میشود که در آن خریداران به صورت لیستی نمایش داده میشوند که میتوانید با کلیک و نگه داشتن آیکن مشخص شده برای هر خریدار و بالا و کشیدن آن اولویت آن را در لیست تغییر دهید. در انتها برای اعمال تغییرات انجام شده در بازار بر روی گزینه “تایید” کلیک کنید.