بازار

با انجام این مراحل میتوانید به راحتی خریدرانی که در مجاورت شما قرار دارند را مشاهده نمایید.

با انجام این مراحل میتوانید مسیر های مختلف خریداران را به دلخواه اولویت بندی نمایید.

در این صفحه بازار های ایجاد شده لیست میشوند و میتوان انها را فعال و یا غیر فعال کرد و همچنین میتوان بازار جدید ایجاد کرد و بعد از ایجاد بازار خریداران را به بازار ایجاد شده متصل کرد.

در این صفحه میتوانید بازار جدید ایجاد کنید. در قسمت “بازار” نام بازار را وارد کنید و در قسمت “از” مبدا مسیر را مشخص کنید و در قسمت “به” مقصد مسیر را تعیین کنید و گزینه تایید را بزنید.

با کلیک بر روی هر بازار یک صفحه باز میشود که در ان صفحه میتوانید لیست خریداران را باز کنید و برای بازار ایجاد شده خریدار انتخاب کنید.

نکته : امکان انتخاب چند خریدار برای یک بازار وجود دارد.

این صفحه لیست ادرس های ثبت شده برای خریدار را نمایش میدهد.

پرتکرارترین پرسش ها

در هر بازار ایجاد شده یک ایکن مطابق عکس زیر وجود دارد که با کلیک بر روی این ایتم میتوان بازار را فعال و یا غیر فعال کرد.

در هر بازار ایجاد شده یک ایکن مطابق عکس زیر وجود دارد که با کلیک بر روی این ایتم میتوان بازار را حذف کرد.

در هر بازار ایجاد شده یک ایکن مطابق عکس زیر وجود دارد که با کلیک بر روی این ایتم میتوان بازار را اصلاح کرد.

خیر. خریدارانی که به یک بازار متصل شده اند امکان حذف از لیست ندارد.

اگر از یک ادرس که در لیست ادرس های خریدار میباشد در بازار استفاده شود ان ادرس امکان حذف از لیست ادرس های خریدار را ندارد.