بازاهای سپری شده

این صفحه لیست بازارهای اختصاص داده شده توسط سرپرست را نمایش میدهد و کاربر میتواند در این صفحه با کلیک بر روی هر بازار ان را باز کرده و شروع کند.

اگر برای اولین بار است که برنامه را نصب میکنید بعد از ورود به این صفحه باید برنامه را همگام سازی کنید تا لیست بازارها از سرور دریافت شود.

در تصویر زیر یک بازار به نام “یک” به این واسطه اختصاص داده شده است.

همچنین با توجه به تصویر زیر نام بازار و مبدا و مقصد مسیر و وضعیت و زمان بازار نیز مشخص شده است.

در بازار اختصاص داده شده یک قسمت وضعیت وجود دارد که وضعیت فعلی بازار را نمایش میدهد:

اختصاص داده شده : بازار اختصاص داده شده و هنوز اغاز نشده است.

زمان خاتمه یافته : زمان بازار به پایان رسیده است.

انجام شده : سفارشات در این بازار انجام شده.

انصراف توسط سرپرست : بازار توسط سرپرست لغو شده است.

در حال اجرا : بازار در حال اجرا میباشد و هنوز خاتمه نیافته و یا انجام نشده است.

بعد از کلیک بر روی هر بازار وارد یک صفحه میشوید که در ان صفحه باید بازار را شروع کنید.

همانطور که در تصویر زیر مشخص شده است بر روی گزینه شروع بازار بزنید تا بتوانید با توجه به تعیین نوع سفارش توسط سرپرست سفارشات خود را ثبت کنید.

در تصویر زیر سه ایکن بر روی خریدار وجود دارد:

با کلیک بر روی این ایکن صفحه اطلاعات خریدار را نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی این ایکن برنامه های موجود در دستگاه که مختصات مکانی را نمایش میدهند باز میشوند که شما باید به دلخواه یکی را انتخاب کنید و میتوانید ادرس خریدار را از روی نقشه دنبال کنید.

با کلیک بر روی این ایکن دیالوگ “رد کردن اسناد” باز میشود که میتوانید علت رد شدن سفارش را در انجا ذکر کنید که به طور پیش فرض چند مورد در ان قرار داده شده است که میتوانید یک مورد را انتخاب کنید در غیر این صورت قابلیت نوشتن در دیالوک وجود دارد که میتوانید علت را با نوشتن ذکر کنید.

دیالوگ رد اسناد

با کلیک کردن بر روی خریدار یک منو در پایین صفحه باز میشود که نوع سفارش را برای شما باز میکند که میتواند پیش فاکتور یا سفارش فروش و یا هردو باشد که میتوانید با کلیک بر روی هر کدام عملیات مربوط به ان را انجام دهید.

بعد از انجام سفارش حالت خریدار از حالت “بدون تغییر” به حالت “سفارش ثبت شده” تبدیل میشود مطابق تصویر زیر.