بازارهای سپری شده

این صفحه لیست بازارهای اختصاص داده شده توسط سرپرست را نمایش میدهد و کاربر میتواند در این صفحه با کلیک بر روی هر بازار ان را باز کرده و شروع کند.

در صفحه بازاهای سپری شده وارد بازار اختصاص داده شده مورد نظر شوید. بعد از وارد شدن بر روی یکی از خریدارها بزنید تا یک منو در پایین صفحه باز شود و بعد از باز شدن گزینه ثبت سفارش فروش را بزنید تا وارد صفحه سفارش فروش شوید.

در صفحه بازاهای سپری شده وارد بازار اختصاص داده شده مورد نظر شوید. بعد از وارد شدن بر روی یکی از خریدارها بزنید تا یک منو در پایین صفحه باز شود و بعد از باز شدن گزینه ثبت پیش فاکتور فروش را بزنید تا وارد صفحه پیش فاکتور شوید.

پرتکرارترین پرسش ها

خیر. بازار تنها توسط سرپرست اختصاص داده میشود و چنانچه زمان بازار به پایان برسد دوباره باید توسط سرپرست اختصاص داده شود.

خیر. برای هر خریدار در بازار تنها میتوانید یک سفارش فروش و یا پیش فاکتور فروش ارسال کنید.

اگر سرپرست فروش در هنگام اختصاص بازار گزینه “ثبت مختصات مکانی در محل سفارش” و یا “ثبت مختصات مکانی ویزیتور در طول مسیر” را فعال کرده باشد نیاز است که هنگام استفاده از برنامه مختصات مکانی دستگاه فعال باشد.

زمانی که وارد برنامه عوامل فروش میشوید باید کاربر نقش واسطه فروش را داشته باشد تا بتوانید از قسمت بازارهای سپری شده استفاده کنید در غیر این صورت این قسمت برای شما غیر فعال میشود و تنها میتوانید سفارش فروش و پیش فاکتور فروش ارسال کنید.