همگام سازی

همگام سازی کلیه اطلاعات شرکت جاری اعم از (خریداران – کالاها و …) از سرور دریافت میکند.

اگر برای اولین بار است که سیستم اندروید را بر روی دستگاه خود نصب کرده اید وقتی که لاگین را انجام دادید و وارد برنامه شدید برای کار با اپلیکیشن باید برنامه را به روزرسانی کنید تا اطلاعات به صورت کامل از نرم افزار تدبیر دریافت شود.