پیش فاکتور فروش

اگر کاربر به اصلاح قیمت پیش فاکتور دسترسی داشته باشد برنامه اندروید به دو اپشن امکان تغییر قیمت واحد و اپشن امکان استفاده از تخفیف نگاه میکند در غیر این صورت به اپشن امکان تغییر قیمت واحد و تخفیف نگاه میکند.

این اپشن در صفحه انتخاب کالا پیش فاکتور زمانی که کالا انتخاب میشود درج شده است و بررسی میکند که اپشن تغییر قیمت واحد فعال است یا خیر که در صورت فعال بودن ایکن قفل در سطر قیمت واحد برداشته میشود و برای برداشتن این اپشن در نرم افزار ویندوزی تدبیر وارد منوی امکانات شده و گزینه مدیریت تنظیمات برنامه را انتخاب کنید

بعد از باز شدن صفحه گزینه خرید و فروش را زده و گزینه عملیات خرید و فروش را انتخاب کنید و از زیر منوی باز شده بر روی اقلام سفارش فروش کلیک کنید تا در سمت چپ صفحه گزینه امکان تغییر قیمت واحد و تخفیف باز شود و با تیک زدن این گزینه میتوانید اپشن موجود را فعال و یا غیر فعال کنید

این اپشن در صفحه انتخاب کالا پیش فاکتور زمانی که کالا انتخاب میشود درج شده است.

برای فعال و با غیر فعال نمودن این اپشن وارد منوی امکانات شده و زیر منوی مدیریت تنظیمات برنامه را انتخاب کنید سپس وارد منوی عملیات خرید و فروش مدیریت تنظیمات برنامه -> عملیات خرید و فروش -> اقلام فاکتور

با ساخت شرکت مقدار این اپشن خالی است و با فعال شدن اپشن مقدار ان از صفر به ازای واحد فرعی اول تا دهم تغییر میکند و برای تغییر ان باید شرکت دوباره انتخاب شود و در صورتی که گزینه واحد فرعی در ستون ملاحظات در پیش فاکتور تدبیر فعال باشد این اپشن فعال میشود

این اپشن در صفحه انتخاب کالا پیش فاکتور زمانی که کالا انتخاب میشود درج شده است و بررسی میکند که اپشن واحد فرعی در ستون ملاحظات فعال است یا خیر که در صورت فعال بودن چنانچه مقدار کالا با واحد فرعی تعریف شده انتخاب شود مقدار واحد فرعی را در ستون ملاحظات سطر نمایش میدهد

این اپشن در منوی کشویی صفحه اصلی اپلیکیشن در قسمت وضعیت تنظیمات نرم افزار تدبیر به کاربر نمایش داده میشود که در صورت فعال بودن ایکن تیک سبزرنگ و در غیر این صورت ایکن ضربدر قرمز رنگ نمایش داده میشود

منوی خرید و فروش -> عملیات خرید و فروش -> اخرین پیش فاکتور فروش -> کلیک راست -> تنظیمات -> واحد فرعی در ستون ملاحظات

این اپشن مدیر سیستمی است و مقدار فعال یا غیر فعال بودن را در دو صفحه اسپلش ورودی به اپلیکیشن و صفحه همگام سازی از سمت سرور دریافت میکند. و در صفحه انتخاب کالا برای ثبت پیش فاکتور استفاده شده است.

مدیریت تنظیمات برنامه -> خرید و فروش -> تنظیمات تعداد اعشار مقدار و مبلغ

این اپشن مدیر سیستمی است و در صفحه انتخاب کالا پیش فاکتور استفاده شده است و مقدار کالا را بررسی میکند که در صورت مقدار نا درست یک پیغام نمایش میدهد.

این اپشن در منوی کشویی صفحه اصلی اپلیکیشن در قسمت وضعیت تنظیمات نرم افزار تدبیر به کاربر نمایش داده میشود که در صورت فعال بودن ایکن تیک سبزرنگ و در غیر این صورت ایکن ضربدر قرمز رنگ نمایش داده میشود.

اصلاح پیش فاکتور شده -> کلیک راست -> کنترل مقدار کالا با موجودی انبار

همانطور که در عکس زیر مشاهده میکنید اگر اپشن نمایش موجودی منطقی کالا تیک خورده باشد در برنامه اندروید نیز مقدار کالا بصورت منطقی نمایش داد .

کلیک راست صفحه ایجاد یا اصلاح سطر پیش فاکتور