خرید و فروش

این اپشن مدیر سیستمی است و در صفحه انتخاب کالا سفارش فروش و پیش فاکتور زمانی که کالا انتخاب میشود درج شده است و بررسی میکند که اپشن واحد فرعی فعال است یا خیر

مدیریت تنظیمات برنامه -> خرید و فروش / انبار -> معرفی کالا

این اپشن مدیر سیستمی است و در صفحه انتخاب کالا سفارش فروش و پیش فاکتور زمانی که کالا انتخاب میشود درج شده است و بررسی میکند که اپشن کنترل کالا تکراری در فرم های عملیاتی فعال است یا خیر

این اپشن در منوی کشویی صفحه اصلی اپلیکیشن در قسمت وضعیت تنظیمات نرم افزار تدبیر به کاربر نمایش داده میشود که در صورت فعال بودن ایکن تیک سبزرنگ و در غیر این صورت ایکن ضربدر قرمز رنگ نمایش داده میشود

مدیریت تنظیمات برنامه -> خرید و فروش / انبار -> معرفی کالا

این اپشن مدیر سیستمی است و مقدار فعال یا غیر فعال بودن را در دو صفحه اسپلش ورودی به اپلیکیشن و صفحه همگام سازی از سمت سرور دریافت میکند. و در صفحه های انتخاب کالا برای ثبت پیش فاکتور وثبت سفارش فروش و صفحه اختلاف ارتیکل . ها پیش فاکتور برای نمایش مقدار استفاده شده است

مدیریت تنظیمات برنامه -> خرید و فروش -> تنظیمات تعداد اعشار مقدار و مبلغ

این اپشن مدیر سیستمی است و مقدار فعال یا غیر فعال بودن را در دو صفحه اسپلش ورودی به اپلیکیشن و صفحه همگام سازی از سمت سرور دریافت میکند

این اپشن در صفحه پیش فاکتور های تایید شده و سفارش فروش فروش های تایید شده چک میکند که اگر این اپشن فعال باشد در زمان باز کردن صفحه ثبت پیش فاکتور و ثبت سفارش فروش موقعیت مکانی کاربر را ذخیره کند و در دکمه های تایید و تایید و ارسال در دو صفحه ثبت پیش فاکتور و ثبت سفارش فروش موقعیت مکانی را سمت سرور ارسال میکند

این اپشن در منوی کشویی صفحه اصلی اپلیکیشن در قسمت وضعیت تنظیمات نرم افزار تدبیر به کاربر نمایش داده میشود که در صورت فعال بودن ایکن تیک سبزرنگ و در غیر این صورت ایکن ضربدر قرمز رنگ نمایش داده میشود

مدیریت تنظیمات برنامه -> منوی اندروید -> منوی تنظیمات عمومی