نصب افزونه پیکربندی وب سرویس اندروید

دریافت افزونه

پس از ایجاد و ارسال خریدار جدید توسط کاربر اندرویدی به سمت سرور و تایید آن توسط مدیرسیستم، اعلانی به سمت کاربر مورد نظر ارسال میشود که خریدار تعریف شده مورد تایید مدیر سیستم می باشد در اینصورت برای اینکه این روند بطور کامل اجرا شود میبایست افزونه مورد نظر به نرم افزار تدبیر اضافه شود.

آی پی وارد شده میبایست آی پی استایتک تهیه شده توسط کاربر باشد ولی در صورتی که سرور به آی پی استاتیک دسترسی نداشت میبایست آی پی داخلی سرور وارد شود.
مسیر پیکربندی وب سرویس اندروید به شکل زیر می باشد :

در صورت نمایش خطای زیر، مراحل نصب افزونه را مانند زیر بررسی کنید :