تنظیمات Error Log مربوط به سرویس

دسترسی ایجاد مسیر خطا

بر روی سایت ایجاد شده کلیک راست کرده و گزینه Explore  را انتخاب نمایید و سپس وارد پوشه wwwroot شوید، وارد بخش تنظیمات (properties) این صفحه شوید (wwwroot Properties)

و در فرم باز شده در تب security، گزینه edit را انتخاب کنید

 (permission for wwwroot) سپس گزینه Add را انتخاب کرده

 و وارد صفحه Select User or Group میشود، در کادر (Enter the object names to select(examples)) نام سایت ایجاد شده را بدین صورت وارد نمایید :

IIS Apppool\Your site

بعد از تایید در صورتی که نام کاربر وارد شده معتبر باشد گزینه وارد صفحه Permisson for wwwroot میشوید و برروی کاربر ایجاد شده کلیک کرده و از کادر پایین گزینه Full control  را انتخاب نمایید و ok بزنید.

پس از اتمام مراحل فوق سایت را اجرا کرده و وارد پوشه wwwroot شوید و میبایست پوشه Error Log ایجاد شده باشد