وارد کردن ای پی و پورت

به طور کلی کاربر میتواند به دو صورت به اپلیکیشن ورود کند:

  • از طریق Http
  • از طریق Https

ورود از طریق Http:

اگر کاربر از این وارد شود نیاز است که بعد از نصب اپلیکیشن با مدیر سیستم شرکت خود تماس گرفته و IP Address و port را دریافت کنید.

مقدار IP Address دریافت شده در همانطور که در عکس زیر مشخص است در جای علامت گذاری شده وارد نمایید.

مقدار Port دریافت شده در همانطور که در عکس زیر مشخص است در جای علامت گذاری شده وارد نمایید.

ورود از طریق Https:

اگر کاربر از این وارد شود نیاز است که بعد از نصب اپلیکیشن با مدیر سیستم شرکت خود تماس گرفته و Host name و Port را دریافت کنید.

مقدار Host name دریافت شده همانطور که در عکس زیر مشخص است در جای علامت گذاری شده وارد نمایید.

مقدار Port دریافت شده در همانطور که در عکس زیر مشخص است در جای علامت گذاری شده وارد نمایید.

و بعد از وارد کردن همه موارد ذکر شده بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید تا برنامه وارد صفحه بعد شود.

اگر مقدار IP یا Port و یا Host name و Port وارد شده اشتباه باشد برنامه وارد صفحه بعد شده و مطابق تصویر زیر یک پیغام خطا به شما نمایش میدهد.